Jumat, 15 Oktober 2010

BILANGAN YANG INDAH

1. PERKALIAN DENGAN 9

9 x 1 = 0 & 9 = 09
9 x 2 = 1 & 8 = 18
9 x 3 = 2 & 7 = 27
9 x 4 = 3 & 6 = 36
9 x 5 = 4 & 5 = 45
9 x 6 = 5 & 4 = 54
9 x 7 = 6 & 3 = 63
9 x 8 = 7 & 2 = 72
9 x 9 = 8 & 1 = 81
9 x 10 = 9 & 0 = 90
9 x 11 = 9 & 9 = 99
9 x 12 = 10 & 8 = 108
9 x 13 = 11 & 7 = 117
9 x 14 = 12 & 6 = 126
dst.

2. PERKALIAN DENGAN 99

99 x 9 = 99
99 x 2 = 198
99 x 3 = 297
99 x 4 = 396
99 x 5 = 495
99 x 6 = 594
99 x 7 = 693
99 x 8 = 792
99 x 9 = 891
99 x 10 = 990
dst.

99 x 11 = 1089
99 x 12 = 1188
99 x 13 = 1287
99 x 14 = 1386
99 x 15 = 1485
99 x 16 = 1584
99 x 17 = 1683
99 x 18 = 1782
99 x 19 = 1881
99 x 20 = 1980
Dst.

KUADRAT DARI SUATU BUILANGAN DENGAN CARA CEPAT

632 = …..
Langkahnya:
1. Salah satu angka puluhan kita kuadratkan angka puluhannya 6, maka 62 = 36
2. Angka puluhan dan angka satuan kita kalikan, lalu kita kalikan lagi dengan 2, maka tampak (6 x 3) x 2 = 36
3. Angka satuan kita kuadratkan 32 = 9
Pada langkah tersebut di atas akan tampak:
= 36 36 9
= 39 6 9
Maka 362 = 3969

Contoh:
1. 822 =…..
= 64 32 4
= 67 2 4
=6724
2. 942 = …..
= 81 72 16
= 88 73 6
= 88 3 6
=8836

Latihan:
1. 432 = …..
2. 362 = …….
3. 922 = …..
4. 712 = …..
5. 542 = ……

1. SELISIH 3, 4, 6 ATAU YANG LAINYA

a. Selisih 3
182 - 152 = ……
= (18 + 15 ) x 3
= 33 x 3
= 99

b. Selisih 4
252 – 212 =…..
= (25 + 21) x 4
= 46 x 4
= 184

c. Selisih 6
382 – 32 2 = …..
= (38 + 32) x 6
= 70 x 6
= 420

d. Selisih 8
492 – 412 = ……
= (49 + 41) x 8
= 90 x 8
= 720

1. SELISIH 2

1. SELISIH 2

Contoh:
a. 202 – 182 = …..
= (20 x 2) + (18 x 2)
= 40 + 36
= 76
Atau (20 + 18) x 2 = 76

b. 622 – 602 = …..
= (62 + 60) x 2
= 122 x 2
= 124

Latihan:
1. 552 – 532 = ….
2. 302 – 282 =…..
3. 432 – 412 = …..
4. 712 – 692 = …..
5. 382 – 362 = …..

PENGURANGAN BILANGAN KUADRAT DENGAN CARA CEPAT

PENGURANGAN BILANGAN KUADRAT DENGAN CARA CEPAT
1. SELISIH 1

Contoh:
a. 172 – 162 = …..
= (17 x 1) + (16 x 1)
= 17 + 16
= 33
Atau (17 + 16) x 1 = 33
b. 332 – 322 = ……
= (33 x 1) + ( 32 x 1)
= 33 x 32
= 65
Atau (33 + 32) x 1 = 65

Latihan:
1. 992 – 98 2 = ….
2. 43 2 – 422 = …..
3. 542 – 532 = ……
4. 872 - 862 = …..
5. 972 – 962 = ….

EKSPONEN DENGAN JUMLAH 100 DENGAN CARA CEPAT

Contoh:
1. 632 – 372 = ….
= (63 + 73) (63 – 37)
= 100 x 26
= 2600
Atau (63 – 37) x 100 = 2600
2. 722 – 282 = …..
= ( 72 – 28) (72 + 28)
= 44 x 100
= 4400
Atau (72 – 28) x 100 = 4400

Latihan:
1. 582 – 422 = …..
2. 612 – 392 = …..
3. 922 – 82 = ……
4. 532 – 472 = …..
5. 752 – 252 = …..

A. PERKALIAN ANGKA 33

Caranya sama dengan perkalian 22
1. 42 x 33 = ….
= ((4 x 3) ((4 + 2) x 3) (2 x 3)
12 18 6
= 1386

2. 62 x 33 = ….
= (6 x 3) (( 6 + 2) x 3 ) ( 2 x 3)
18 24 6
= 2046

Latihan:
1. 56 x 33 = ….
2. 74 x 33 = ….
3. 83 x 33 = …..
4. 92 x 33 = …..
5. 75 x 33 = …..

Untuk Perkalian Kembar Yang Lain Juga Berlaku Untuk Angka Keembar Lainya Misalnya
1. 46 x 44 = 2024
2. 77 x 44 = 3088
3. 63 x 55 = 3465
4. 79 x 55 = 4345